Archiv pro měsíc: Červenec 2021

17. 7. – 18. 7. Monitoring a protipovodňová opatření

Dne 17. 7. v 19:00 byli naši hasiči svoláni kvůli stoupaní hladiny řeky Smědé. Nejprve jednotka preventivně evakuovala dětský tábor v Předláncích, pak  následovala instalace protipovodňových ucpávek, které zabraňují zaplavení zahrad a domů propustky. Jednotka se dále věnovala monitoringu stavu řeky.

Okolo desáté hodiny večer začala řeka klesat. Starosta obce společně s velitelem zásahu rozhodl, vzhledem k příznivé situaci, o zrušení pohotovosti a všichni zasahující se tak mohli okolo jedenácté vrátit do svých domovů.

Kolem půl jedné ráno se hladina řeky Smědé v Bílém potoce začala opět zvedat. Před jednou hodinou ranní byl v Bílém potoce vyhlášen 1.SPA. V 1:10 dosahovala hladina Smědé ve Frýdlantě 100cm a stále stoupala. V 1:18 byla naší jednotce znovu vyhlášena pohotovost. V předláncích na krátkou dobu dosáhla hladina řeky 2.SPA a pak začala řeka klesat. Pohotovost naší jednotky skončila v 5:00 ráno.

Ani v červnu višňovští hasiči nezaháleli

Mladí hasiči:

V sobotu 12.6. jsme s Tondou Vondrovským vyrazili na Krajské kolo sportovní přípravy do Poniklé. I tady se Tondovi dařilo a obsadil 2. místo ve své kategorii. Patří mu tak obrovská gratulace. Byla to pro něho první velká soutěž, ve které soutěžil sám za sebe a vedl si úžasně.

Tonda Michoň (jak jsem psala v minulém čísle) se do Poniklé také dostal, ale tři dny před soutěží se zranil na fotbalovém zápase a účast musel zrušit.

V pátek 25.6. jsme se sešli na poslední schůzce před prázdninami a zde teprve dostaly soutěžící děti své odměny – za 1. místo ve Frýdlantu medaile, za 4. místo v Liberci drobné upomínkové předměty.

Několik dětí také namalovalo obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí – i na ně v hasičárně čekaly drobné odměny.

O občerstvení se postaraly naše vedoucí mládeže – Jaruška Lorencová a Monika Doležalová, které upekly sladké i slané dobroty. Nakonec všechny děti dostaly bublifuky a soutěžily, komu se podaří největší bublina. Myslím, že vítězi byly všechny děti. Teď už je čekají prázdniny, doufejme, že si je společně s rodiči užijí na dovolených (bez větších omezení), popř. na táborech.

Soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

Naše výjezdová jednotka má, mimo jiné, předurčenost na dopravní nehody. Aby při výjezdu dokázali zasáhnout co nejlépe, musí se účastnit různých školení a příprav. K jedné z nich patří každoroční Krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel pořádaná Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Letos se tato soutěž konala 12. 6. ve Frýdlantu. Za naši jednotku se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo, které tvořili Bohouš Michoň, Jakub Michoň, Martin Moc a Jan Drábek. Po vylosování simulované nehody měli za úkol do maximálně 20 minut zvládnout určenou situaci. Naše družstvo si vedlo velmi dobře a celkově obsadilo 3. místo. Ještě jednou gratulujeme.

Po prázdninách 11. září nás všechny čeká tradiční okrsková soutěž, tentokrát ji pořádají hasiči Předlánce. Tak doufejme, že se uskuteční.

Pomoc pro Moravu:

Po ničivém tornádu na jižní Moravě jsme po dohodě se starostou obce v hasičárně ve Višňové uspořádali poslední víkend v červnu „bleskovou“ sbírku. Ještě jednou děkuji všem, kdo jste se do sbírky zapojili. Zpočátku jsme vybírali pouze hmotné dary, po zprávě z Mikulčic, kde zasahovali hasiči z Libereckého kraje, o mladé rodině, která se dostala do velmi svízelné situace, jsme poslali peníze konkrétní rodině s půlročním miminkem. Vše předal náš velitel Luboš Erban v Liberci a pomoc putovala na Moravu do Mikulčic.

V pátek 2. 7. místo pravidelné páteční brigády pomohli naši hasiči při stavbě základny pro taneční příměstský tábor ve Frýdlantu. I v době prázdnin a dovolených se budou konat  páteční brigády v hasičárně, kde je stále práce na údržbě techniky i samotné hasičárny.                                    

Mgr. Vladimíra Erbanová