Archiv pro měsíc: Leden 2016

1.1.2016 požár

Jednotky vyjeli na požár louky v obci Poustka u č.p. 92. Po příjezdu na MU bylo zjištěno že se jedná o požár hromady klestí a části louky zapálené od rachejtle. MU měli již pod kontrolou majitelé zábavné pyrotechniky. Na MU žádné další šíření požáru nehrozilo, proto bylo dohodnuto že si mohou hromadu klestí nechat kontrolovaně dohořet. Jednotky se
vrátily zpět na základny.

31.12.2015 požár

Jednotka byla povolána KOPIS na požár domu v obci Višňová. Po provedení průzkumu bylo zjištěno že se valí kouř z podlahy do dvou bytů vedle sebe v půdních prostorách. Bylo provedeno rozřezání prken okolo komínu a zjištěno že se kouř valí přímo z tělesa komínu. Okolo nic nehořelo. Bylo provedeno vyčištění naloženého kotle a odvětrání prostor. Po odvětřání se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

16.1.2016 Technická pomoc

Jednotka vyjela na vyproštění zapadlého traktoru u kterého hrozilo převrácení ze stráně. Po příjezdu a provedení průzkumu bylo provedeno zajištění traktoru proti převrácení pomocí lanového navijáku z naší CAS 24. Dale došlo k uvázání havarovaného traktoru na druhý traktor, který byl povolán na pomoc při vytažení. Traktor se podařilo vyprostit a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

17.12.2015 Únik ropných produktů

Jednotka vyjela na likvidaci olejové skvrny na komunikaci v obci Víska směrem přez Minkovice do Višňové. Jízdou na MU byl proveden průzkum a bylo zjištěno že skvrna se táhne od žel. přejezdu Višňová až do Vísky k domu č.p.80. Jednotka započela sypání z Vísky směrem na Višňovou.V průběhu se k nám přidala jednotka z Raspenavy.

16.12.2015 požár

Jednotka byla vyslána na požár stodoly do obce Černousy-Ves, při příjezdu se na MU nacházela PČR Frýdlant a místní JSDHo Černousy-Ves, která prováděla hašení zvenku jedním proudem ,,C“, Členové místní jednotky byli vystřídáni našemi členy v DT a druhá dvojice prováděla hašení vnitřkem stodoly pomocí vysokotlaku. Byla nasazena přetlaková ventilace a prováděno osvětlení
MU.Při příjezdu stanice Raspenava bylo MU předáno jejich veliteli a naše jednotka se dále řídila povali VZ. Při zásahu nedošlo ke zranění ani škodě na majetku naší jednotky.

3.10.2015 požár

Jednotka byla vyslána na požár domu do obce Minkovice. Po příjezdu a provedení průzkumu bylo zjištěno že hoří vnitřní část domu a to mezipatro nad krbem.Byl nasazen vysokotlaký proud do vnitřku budovy.Po lokalizaci požáru byl nasazen PV na nucenou ventilaci. Po příjezdu jednotky stanice Raspenava bylo předáno velení a dále se naše jednotka řídila pokyny VZ. Po likvidaci požáru se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

29.9.2015 Technická pomoc

Jednotka byla vyslána na natlakovaný kotel na tuhá paliva. Po příjezdu a provedení průzkumu bylo provedeno vyčištění kotle od žhavého uhlí,místnost byla vyvětrána a po schladnutí kotle se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

 

26.9.2015 Technická pomoc

Jednotka byla vyslána na záchranu poštolky z jímky. Po provedení průzkumu byla pomocí nastavovacích žebříků vynesena a vypuštěna zpět do přírody. Jednotka se vrátila zpět na základnu.