Seznam výjezdové jednotky

Jméno Funkce
Erban Lubomír ml. velitel jednotky
Michoň Bohuslav ml. zástupce velitele
Jágr Rudolf zástupce velitele
Cita Bohumír velitel družstva
Erban Tomáš velitel družstva
Lorenc Bohumil velitel družstva
Erban Lubomír st. řidič-strojník 1
Michoň David řidič-strojník 2
Michoň Jakub řidič-strojník 3
Jírovec Filip řidič-strojník 4
Valach Martin řidič-strojník 5
Seifert Josef hasič-strojník
Drábek Jan hasič-strojník
Ludvar Petr hasič-strojník
Stanka Peter hasič-strojník
Lorencová Jarmila spojař
Erbanová Vladimíra spojař
Michoň Bohuslav st. garážmistr