p1090149

11. 10. TP – únik nebezpečných látek na komunikaci

Dne 11. října vyjela naše jednotka na likvidaci úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci z Minkovic do Višňové. Vzhledem k deštivému počasí se zatáčky proměnily v nebezpečné kluziště. Provedli jsme zasypání absorbční látkou a pozemní komunikaci uklidili.

9. 9. TYP UDÁLOSTI: POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Ve dnech 7. 9. a 8. 9 . naše jednotka vypomáhala při nácviku vyšetřování ZPP.

2.9. likvidace bodavého hmyzu – Višňová

Naše jednotka byla požádána o likvidaci bodavého hmyzu ve dvou domech v obci Višňová. Jednotka vyčkala soumraku, kdy již byla většina obyvatel hnízda uvnitř, pak provedla shození hnízda do pytle a následný odvoz na odlehlé místo u lesa. Zde byl hmyz vypuštěn.

2.9. Likvidace bodavého hmyzu – Andělka

Naše jednotka byla požádána o likvidaci bodavého hmyzu v obci Andělka

5.8. čištění dešťových svodů v areálu JUTA

Naše jednotka byla požádána o pročištění ucpaných svodů dešťové vody ze střechy budovy firmy JUTA ve Višňové. Při posledních deštích docházelo k zaplavování skladů s materiálem. Po příjezdu a prvotním pročištění bylo zjištěno, že v jedné trubce došlo ke zborcení stěny a zasypání jedné části. Na čištění jsme pužívali krtka a proudnici s hadicí C.

14.7. povodeň

Dne 14.7. byl naší jednotce vyhlášen poplach v souvislosti se zvedající se hladinou řeky Smědé a do ní vtékajících potoků. Vzhledem ke špatně vyhlížející předpovědi z hlásných profilů na řece Smědé provedla naše jednotka, za spolupráce s jednotkami okolních obcí, veškerá opatření tak, aby se co nejvíce zamezilo ohrožení zdraví a majetku občanů naší obce a okolních osad. Na likvidaci události se podílely sbory Višňová, Předlánce, dva kolegové z Minkovic, Pertoltice, Kunratice a Dětřichov. Na místo byl povolán i HZS Libereckého kraje s obojživelným vozidlem Hägglunds.