31. 10. Povodeň

Poslední den v říjnu nám byl vyhlášen poplach. V sedm hodin ráno jsme byli povoláni k odčerpání vody, která se z náhonu tlačila do garáže. Následně jednotka prováděla klasická protipovodňová opatření, jako instalace ucpávek a monitoring čerpacích stanovišť.

 

14. 10. Povodeň

4. 9. Likvidace bodavého hmyzu Višňová

Dne 4. září byla naše jednotka požádáno o pomoc při likvidaci bodavého hmyzu v RD.

2. 9. požár sazí v komíně – Andělka

2. září byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komíně RD na Andělce.

18. 8. Odstranění spadlé větve z komunikace na Frýdlant

Dne 18. srpna jsme vyjeli k odstranění spadlé větve z komunikace.

18. 8. poškozená hráz rybníka ve Višňové

Dne 18. srpna, po prudkém dešti, byla naše jednotka vyslána k poškozené hrázi rybníka přímo v obci Višňová. Hráz ohrožovala okolní RD, tak jednotka provedla kontrolované upuštění vody.

8. 8. Vzpomínka na povodně 2010 v Bílém Kostele

8. srpna se naše jednotka zúčastnila vzpomínkové akce na povodně 2010 v Bílém Kostele. Areál, kde akce probíhala byl velmi dobře zařízený a nabízel spoustu využití i pro nejmenší. Z průběhu samotného vzpomínkového aktu jsme už ale tak nadšeni

nebyli.

3. 8. Pád elektrického vedení na NA v Sani

V pondělí 3. srpna byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o spadlé elektrické vedení na nákladním automobilu. Na místo byl ihned přivolán technik, který odpojil elektrické vedení. Po zabezpečení místa jednotka pomáhala s vyproštěním nákladního automobilu zpět na zpevněnou komunikaci.

1. 8. likvidace bodavého hmyzu u KD Andělka

V sobotu 1. srpna byla naše jednotka vyslána na likvidaci bodavého hmyzu u KD Andělka, ve kterém probíhala rodinná oslava. Oslavy se účastnil i silný alergik, proto jednotka zlikvidovala bodavý hmyz v zábradlí schodiště.

15. 7. Spadlý strom na el. vedení Loučná

Dne 15. července byla naše jednotka vyslána na pomoc s odstraněním spadlého stromu na el. vedení v Loučné.