31. 3. 2016 Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci

Jednotka byla KOPIS LK vyslána na úklid komunikace od ropných produktů z obce Předlánce směrem na Pertoltice. Jednotka provedla zasypání nabezpečných úseků až do obce Pertoltice, kde skvrny končily. KOPIS LK vyslal jednotku na MU s CAS 24, která z technických důvodů nemohla vyjet na místo zásahu, proto členové naložily sorbent do VEA 1 a vyjeli na MU nevyžádanou technikou a po časovém limitu daném na výjezd jednotky.
Na zasypání komunikace bylo použito 160 kg sorbentu Eco-dry,

Napsat komentář