29. 12. TP odstranění zlomené větve nad komunikací do Předlánc

V  poledne 29. prosince vyjela naše jednotka k odstranění nalomené větve, která hrozila pádem na vozovku v Předláncích.

Napsat komentář